Logo
Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 
Vsa vsebina na strani in podstraneh spletnega mesta zeus-zeolite.com je avtorsko zaščitena. Lastnik, upravitelj, ponudnik in prodajalec je P & M d.o.o.. Spletno mesto (vključno z vsemi njenimi podstranmi) je samo za lastno uporabo in splošno informiranje. V primeru uporabe spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup ipd.) velja, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, kot navedenimi na tej strani. V primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjate, velja, da spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup ipd.) ne smete uporabljati. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe v veljavnost stopijo takoj po spremembi.
 

Licenca za uporabo spletnega mesta

Ob obisku spletnega mesta prejmete omejeno licenco za dostop in uporabo tega spletega mesta in vsebin v skladu s temi splošnimi pogoji. Licenca ni eksluzivna, je omejena, prav tako si pridržujemo pravico do preklica oz. odvzema licence, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Velja, da z licenco ne pridobite nobenih dodatnih pravic, morebitnih pravic ali domnevnih pravic. Licenca velja izključno za dostop in uporabo spletnega mesta (brskanje, pridobivanje informacij, nakup ipd.), v primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjate je licenca nična. Licenca za dostop in uporabo vam ne da možnosti za uporabo vsebine in slik našega spletnega mesta. Prepovedana je vsakršna uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta zeuszeolite.si. Velja, da je uporaba spletnega mesta brez veljavne licence kršenje licenčne pogodbe in tudi splošnih pogojev.
 

Varstvo osebnih podatkov

Upravitelj spletnega mesta zeuszeolite.si se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu zeuszeolite.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnajo kot zaupne informacije, zato se brez pravne podlage ne bodo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam.

Soglasje za obdelavo in varovanje osebnih podatkov
Uporabnik spletnega mesta zeuszeolite.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe spletnega mesta in zagotavljanja elektronski storitev, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov in telefonska številka. Zbirajo se samo podatki potrebni za pravilno izvedbo naših storitev in morebitne dostave izdelkov.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno mesto zeuszeolite.si .

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri oddaji naročila ne odgovarjamo. Veljajo določbe iz splošnih pogojev.

Hramba osebnih podatkov
Podatki, ki jih zbira upravitelj spletnega mesta se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev na spletnem mestu zeuszeolite.si.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov info@zeuszeolite.si .

Uporabnik lahko dostopa do svojih podatkov in do podatkov o naročilih ( sklenjenih pogodbah o nakupu na daljavo) prav tako s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov info@zeuszeolite.si .

Komuniciranje na daljavo
Upravitelj spletnega mesta zeuszeolite.si bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.) le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih upravitelj spletne trgovine zeuszeolite.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa veljavna zakonodaja oz. v primeru, da je takšno ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.
 

Splošne določbe

Splošni pogoji in vsi podatki so na voljo uporabniku v slovenskem jeziku na spletnem mestu zeuszeolite.si . Pogodbe o nakupu in prodaji na daljavo se sklepajo v slovenskem jeziku in so uporabniku prav tako na voljo na spletnem mestu zeuszeolite.si .

Upravitelj spletnega mesta bo skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na spletnem mestu, kot so bistvene značilnosti blaga, cena, pogoji dostave in nakupa, načini plačila, reklamacijski postopek ipd.). Upravitelj spletnega mesta prav tako zagotavlja fotografije izdelkov in storitev, za katere velja, da so simbolične narave in ni nujno, da zagotavljajo lastnosti izdelkov ali storitev. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli iz tehničnih, pravnih, poslovnih ali drugih razlogov spremenimo vsebino spletnega mesta, kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

Upravljalec spletnega mesta skrbi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči, da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez težav, pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev. Izključena je vsakršna kazenska in civilna odgovornost za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali morebitne nezmožnosti uporabe spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, poslov ali podatkov, tehničnih napak, napak pri cenah, dobavnih rokih, opisih izdelkov ali napačnega delovanja spletnega mesta.

V zakonsko dovoljenem obsegu je prav tako izključena vsaka odgovornost podjetja P & M d.o.o. ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta zeuszeolite.si .

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.
 

Posebne določbe

Slike in besedila so informativnega značaja in so namenjene zgolj informiranju. Prav tako, velja, da so slike, besedila, podatki in informacije uporabni zgolj kot vir splošni informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem ali boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zdravnika ali farmacevta.

Informacije so povzete iz strokovne literature in besedil objavljenih na različnih spletnih straneh, kakor iz informacij, ki so nam jih posredovali uporabniki izdelkov. Vse informacije in besedila so podprta z raznimi testi in raziskavami, za katere pa ni nujno, da so potrjeni s strani pristojnega evropskega urada. Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo in skrbimo za njihovo pravilnost, popolnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi nemožnosti uporabe ali uporabe morebitnih napačnih ali pomanjkljivih informacij, ki bi se znašle v našem promocijskem gradivu. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskušali kar najhitreje odpraviti.

Upravitelj lahko po svoji lastni presoji odpove, prepove ali prepreči (začasno ali trajno) dostop do spletnega mesta, kakor tudi uporabo spletnega mesta zeuszeolite.si .
 

Odgovornost uporabnika
Velja, da je vsak obiskovalec spletnega mesta tudi uporabnik spletnega mesta. Le-ta je dolžan uporabljati spletno mesto in elektronske storitve na spletnem mestu zeuszeolite.si v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu s temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme storitve uporabljati samo v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi veljavno pooblastilo ali drugo pravno podlago.

Mladoletne osebe ne smejo uporabljati storitev spletnega mesta zeuszeolite.si . V kolikor sumimo, da je uporabnik spletnega mesta mladoletna oseba, si pridržujemo pravico zavrniti nakup. Prav tako si pridržujemo pravico zavrnitve nakupa vsem uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje oz. vsem uporabnikom brez veljavne licence za uporabo spletnega mesta.

Uporabnik spletnega mesta izrecno soglaša, da uporablja spletno mesto in vse elektronske storitve izključno na lastno odgovornost. Velja, da je vsebina in funkcionalnost spletnega mesta na volju uporabniku v okviru teh splošnih pogojev. Uporabnik nima dodatnih pravic.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi spletnega mesta in elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno, kršil veljavne zakonodaje, ogrožal informacijske varnosti ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju. Velja, da je kakršnokoli lažno predstavljanje, kršitve pravic intelektualne lastnine, kršitve avtorskih pravic, nepooblaščeno zbiranje informacij, motenje delovnega procesa, podajanje napačnih informacij ipd. kršitev splošnih pogojev in licenčne pogodbe spletnega mesta. Uporabnik prevzema vso morebitno civilno in kazensko odgovornost za takšno početje.

Uporabnik izrecno soglaša, da so vsi poslani podatki, informacije in dokumenti točni in pravilni. Uporabnik se obvezuje, da bo skrbno varoval svoje geslo in da ga ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam. Uporabnik prevzema vso morebitno civilno in kazensko odgovornost, ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je posredno ali neposredno povzročena, ker so tretje osebe (pooblaščene ali nepooblaščene) uporabljale njegov dostop do elektronskih storitev. Uporabnik se prav tako zavezuje, da bo zagotovil najvišjo možno raven varnostnih ukrepov, ter da bo na vse možne načine in v mejah zmožnosti onemogočil takšen dostop do elektronskih storitev. V primeru zlorabe, nepooblaščenega dostopa do njegovega računa bo takoj obvestil upravljalca spletnega mesta zeuszeolite.si .
 

Uporaba spletnega mesta
Uporaba spletnega mesta zeuszeolite.si je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam, pri čemer se za ogled strani in nakup (t.i. hitri nakup) ni potrebno registrirati ali prijaviti. Uporabnik lahko po lastni presoji kadarkoli zahteva izbris uporabniških podatkov. Uporabnik se zavežete uporabljati spletno mesto v skladu s temi splošnimi pogoji.

Račun za naročeno blago se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in se posreduje kupcu.

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila
Preden kupec odda naročilo lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa ima kupec tako možnost morebitne napake popraviti. Če ugotovi, da so podatki pravilni naročilo potrdi s klikom na »Zaključi nakup« oz. v primeru plačila preko PayPala s klikom na »Nadaljujte na PayPal«.

Potrditev, preklic in zavrnitev naročila
Naročilo na spletnem mestu zeuszeolite.si je potrjeno, ko kupec pri oddajanju naročila potrdi oddano naročilo s klikom na »Opravi nakup«.
Kupec lahko oddano naročilo prekliče na sledeče načine:
• da po e-pošti posreduje sporočilo z zahtevo po preklicu naročila;
• da na navedeno telefonsko številko naročilo prekliče;

Upravitelj spletnega mesta lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, ali iz kakršnegakoli drugega razloga v skladu s splošnimi pogoji zavrne. V kolikor prodajalec svojih obveznosti ne more izpolniti (blago ni na zalogi, kupec je mladoletna oseba, morebitni drugi vzroki) bo upravitelj o tem obvestil uporabnika in mu vrnil vsa predhodno opravljena plačila na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.
 

Pogodba na daljavo
Kupoprodajna pogodba je sklenjena po potrditvi naročila, velja, da je kupec podal soglasje za izvedbo odpreme blaga. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki v slovenskem jeziku in sicer na strežniku spletnega mesta zeuszeolite.si .

Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine, razen v primerih določenimi s temi splošnimi pogoji.

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razlogov za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na elektronski naslov: info@zeuszeolite.si .

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od pogodbe. Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku tridesetih (30) dni po poslanem sporočilu o odstopu.

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Vse morebitne stroške vračila nosi kupec, med katere spadajo tudi in predvsem stroški dostave. Prodajalec ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo določbam navedenih v teh splošnih pogojih.

Denar vračamo na transakcijski račun ali paypal računa (odvisno od načina plačila) v najkrajšem možnem oz. najkasneje v 30-tih dnevih od sporočila o odstopu od nakupa in prejetju vrnjenjih izdelkov.
 

Posebne določbe o vračilu izdelkov

Odstop od pogodbe ni mogoč pri pogodbah, katerih predmet so:
• izdelki za higieno in osebno higieno brez varnostnega pokrova;
• kozmetični proizvodi, kjer je bila embalaža odprta, poškodovana in/ali odstranjena originalna ovojnina;
• prehranski izdelki in prehranska dopolnila pri katerih je bila plastična embalaža odprta in/ali poškodovana;
• pokvarljivi izdelki ali izdelki, ki jim je že potekel rok uporabe;
• darilni boni.

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:
• V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan;
• Odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (pri prehranskih artiklih odprta oz. poškodovana embalaža, in poškodbe na embalaži neživilskih izdelkov oz. njihovo odprtje);
• V primeru mehanskih poškodb blaga;
• Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport
 

Reklamacije
V primeru, da naročen izdelek nima fizičnih lastnosti, ki jih je prodajalec obljubil oziroma je prodajalec odpremil napačen izdelek, v napačni količini, v napačni barvi ipd., lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na elektronski naslov prodajalca. V primeru napačne dobave izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil izdelek na njegove stroške, v kolikor je med tem izdelek, ki je predmet reklamacije že prejel.

Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine (v tem primeru se kupnina lahko zniža za čas uporabe izdelka, vendar največ za znesek, za kolikor se je artiklu zaradi uporabe znižala tržna vrednost).

Prodajalec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:
• Če blago ni bilo vrnjeno v orginalni embalaži;
• Če kupec ne predloži kopijo računa;
• Če je blago poslano na naš naslov z odkupnino;
• Če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na izdelkih ali povzročene kakršnekoli okvare;

Prodajalec ne odgovarja v naslednjih primerih:
• Če je do poškodbe izdelka prišlo na podlagi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb), mehanskih poškodb in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč;
• Za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljalca
 

Končne določbe
Spletno mesto in vse podstrani so v lasti in upravljanju podjetja Premium Marketing d.o.o., Ul. Cvijićeva br. 107/5, 11000 Beograd, Srbija (P & M d.o.o.). P & M ne zagotavlja, da je vsebina tega spletnega mesta skladna z evropsko zakonodajo oz. zakonodajo drugih držav. Zato velja, da vsi, ki dostopajo do strani iz drugih držav dostopajo in uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost in v skladu s splošnimi pogoji. Vsi uporabniki morajo skrbeti, da spletno mesto uporabljajo v skladu z veljavno zakonodajo držav iz katerih dostopajo do spletnega mesta. Vsakršna kršitev veljavne zakonodaje je tudi kršitev licenčne pogodbe za uporabo spletnega mesta. Če kakršnakoli določba iz splošnih pogojev ni skladna z veljavno zakonodajo ali ni veljavna iz kakršnegakoli drugega razloga, to še ne pomeni, da so splošni pogoji neveljavni, temveč se ta določba enostavno črta iz splošnih pogojev. Uporabnik nas je dolžan na takšno določbo opozoriti. Za lastnika spletne trgovine pogodbeno za Evropo pakete odpremlja in fakturira podjetje Alligator Solutions s.r.o., Slovaška.

Uporabniki lahko svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe, ugovore, vračila blaga, reklamacije in drugo naslovijo na elektronski naslov družbe P & M d.o.o.: info@zeuszeolite.si . Za mnenja uporabnikov ne odgovarjamo, prav tako ne velja, da so mnenja uporabnikov tudi naša mnenja.

Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

V kolikor morebitne spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem.